BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.).

 1. Położenie nieruchomości gruntowej: obręb geodezyjny Wejsuny, Gmina  Ruciane-Nida
 2. Oznaczona numerem geodezyjnym: 143/3
 3. Powierzchnia: 2 300 m2
 4. Przedmiotem sprzedaży bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego jest nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr geodezyjnym 143/3 o powierzchni 2300m2 , położona w obrębie Wejsuny, gm. Ruciane-Nida, stanowiąca własność Gminy Ruciane-Nida, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych jest prowadzona księga wieczysta nr OL1P/00011678/7, przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Ruciane-Nida nr ozn. nr geod. XXVIII/213/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r.
 5. Sprzedaż w/w nieruchomości odbywa się na rzecz użytkownika wieczystego.
 6. Nieruchomość nie jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 7. Nieruchomość ujawniona jest w KW OL1P/00011678/7.
 8. Wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego przedmiotowej nieruchomości wynosi:

                        - prawo własności: 88 550,00 zł

                        - prawo użytkowania wieczystego: 64 305,00 zł

                        - cena sprzedaży: 24 245,00 zł

 1. Nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży oraz koszt spisania umowy notarialnej.
 2. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.
 3. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni  tj. od dnia 07.10.2016 r. do 28.10.2016 r.
Data powstania: piątek, 7 paź 2016 10:04
Data opublikowania: piątek, 7 paź 2016 10:07
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 24 paź 2016 08:33
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1352 razy