BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Odpowiedź na zapytanie do treści SIWZ

Zakup autobusu szkolnego

 

Wszyscy Wykonawcy
zamówienia
           
Odpowiedź na zapytanie do treści SIWZ
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego IGK.271.08.2016 pn. „Zakup autobusu szkolnego”
 
Do Zamawiającego w dniu 22 października 2016 r. wpłynęło zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na otrzymane zapytanie:
 
Pytanie nr 1
 
W związku z ogłoszonym przetargiem zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści autobus z kolorze białym oraz z silnikiem o mocy 125 KM ?
 
Odpowiedź:
 
Zamawiający uprzejmie informuje, że wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia muszą być spełnione zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ – szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, tj.: moc silnika minimum 150 KM oraz lakier metaliczny bez określenia koloru.
Data powstania: wtorek, 25 paź 2016 07:35
Data opublikowania: wtorek, 25 paź 2016 08:39
Data przejścia do archiwum: środa, 2 lis 2016 08:39
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1176 razy