BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 778 z późn zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Ruciane - Nida uchwały nr  XXVIII/210/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy handlowo - usługowej wsi Ukta.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane Nida, Aleja Wczasów 4, 12-220 Ruciane - Nida, w terminie 21 dni licząc od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.

       Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

                                                                                                                                                 Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida

                                                                                                                                                              Piotr Ryszard Feliński

Data powstania: piątek, 28 paź 2016 12:21
Data opublikowania: poniedziałek, 31 paź 2016 08:23
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 28 lis 2016 08:46
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1231 razy