BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, sporządzony zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity - Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 30.11.2004 roku )


Nr geod. 32, Pow. 4.500 m2,
Położenie Gałkowo,KW 15482,
Opis:
Przedmiotem sprzedaży jest działka rolna stanowiąca teren użytków rolnych.
Cena: 6.760,00 zł

1.Powyższa działka przeznaczona jest do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, w wykonaniu uchwały nr XLVIII/71/2006 Rady Miejskiej Ruciane-Nidzie, z dnia 20.10.2006 roku,

2.Przetarg ustny nieograniczony ustala nabywcę i cenę sprzedaży działki. Nabywca uiszcza cenę sprzedaży, przed spisaniem umowy notarialnej. Umowa notarialna sporządzona zostanie na koszt nabywcy w Kancelarii Notarialnej w Piszu.

3.Do ceny sprzedaży zostanie doliczony koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży.
Sprzedaż działki rolnej jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z dnia 5.04.2004 roku Nr 54, poz.535).
4.Przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony po okresie wywieszenia niniejszego wykazu na tablicy ogłoszeń.

5.Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie tut. Urzędu tj.
od 23.01.2007roku do dnia 13.02.2007 roku a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.Data powstania: wtorek, 23 sty 2007 09:46
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: środa, 21 lut 2007 14:39
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 2030 razy