BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ruciane-Nida

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2016, poz. 778 z późn zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Ruciane - Nida uchwały Nr XXVI/198/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ruciane-Nida.

      Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

      Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane - Nida, Aleja Wczasów 4, 12-220 Ruciane - Nida w terminie 21 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia.

       Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Informujemy, iż celem sporządzenia zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest wyłącznie umożliwienie realizacji inwestycji z zakresu turystki, sportu i rekreacji. Częściowa zmiana studium obejmować będzie obszar wskazany na załączniku graficznym do uchwały intencyjnej. Dodatkowo, zgodnie z art. 9 ust. 3a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym częściowa zmiana studium wiąże się z koniecznością aktualizacji uwarunkowań studium.

 

                                                                                                                                                Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida

                                                                                                                                                              Piotr Ryszard Feliński

Data powstania: piątek, 10 lut 2017 09:18
Data opublikowania: piątek, 10 lut 2017 09:22
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 20 mar 2017 10:53
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 1156 razy