BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r., poz. 2147 ze zm.).
 1. Położenie nieruchomości gruntowej: obręb geodezyjny Ruciane-Nida, Gmina Ruciane-Nida
 2. Oznaczona numerem geodezyjnym: 192/335
 3. Powierzchnia: 899 m2
 4. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niebudowana, stanowiąca własność Gminy Ruciane-Nida, przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Ruciane-Nida nr XXVII/113/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r.
 5. Nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jako: MW- tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
 6. Wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego przedmiotowej nieruchomości wynosi netto 79 000,00 ,
 7. Ujawnione są w księdze wieczystej KW OL1P/00030983/7.
 8. Cenę sprzedaży netto ustalono w kwocie  80 000,00 zł.
 9. Cena sprzedaży brutto wyniesie 98 400,00 ponieważ zawiera podatek VAT w wysokości 23% tj. 18 400,00 .
 10. Nabywca ponosi  koszt spisania umowy notarialnej.
 11. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.
 12. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia  10.03.2017 r. do 31.03.2017 r.
Data powstania: czwartek, 9 mar 2017 09:39
Data opublikowania: piątek, 10 mar 2017 07:51
Data przejścia do archiwum: wtorek, 4 kwi 2017 11:51
Opublikował(a): Agnieszka Kręciewska
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 1060 razy