BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane – Nida ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy

na sprzedaż samochodu marki FORD Transit VAN 100L
zdjęcie nr 1
zdjęcie nr 1
zdjęcie nr 2
zdjęcie nr 2
zdjęcie nr 3
zdjęcie nr 3
zdjęcie nr 4
zdjęcie nr 4
zdjęcie nr 5
zdjęcie nr 5

Marka i typ samochodu      - FORD Transit VAN 100L

Rok produkcji                     - 1999

Kolor nadwozia                  - biały

Pojemność silnika/moc       - 2 496,00cm3/ 52,00 kW

Masa własna                        - 1 650 kg

Całkowity przebieg             -  517 044km

Ogumienie                           -  Hankook 195 R14C 106/104Q

Wyposażenie                       - Dach podwyższony, drzwi tylne dwuskrzydłowe przeszklone, immobilizer, wspomaganie układu kierowniczego, wykładzina przestrzeni bagażowej i ścian przestrzeni bagażowej, zaczep holowniczy do  

                                              przyczepy

Opis przedmiotu sprzedaży:

 1. Silnik: Widoczne ślady wycieków oleju i płynów eksploatacyjnych, osprzęt silnika kompletny.
 2. Podwozie: podzespoły i elementy podwozia w stanie technicznym adekwatnym do okresu użytkowania. Widoczne wycieki płynów eksploatacyjnych z układu napędowego.
 3. Nadwozie: Zabudowa typu autobus, całość pokryta farbą nawierzchniową koloru białego, na powierzchniach dolnych nadwozia oraz dachu widoczne ogniska korozji. Wnętrze  w stanie dobrym, tapicerka czysta i utrzymana w stanie dobrym, wyposażenie kompletne i bez widocznych uszkodzeń.

 

      Cena wywoławcza netto wynosi 2 500,00zł,   wadium 250,00zł.

 

 1. Pisemne oferty należy składać w zaklejonej kopercie w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem – Nidzie, Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane- Nida do dnia 23 marca 2017r. do godz. 11.00 z dopiskiem : „Przetarg samochodu marki FORD”.

Zaoferowana cena podlega opodatkowaniu według stawki 23% podatku VAT.

Oferta powinna zawierać:

 1. imię, nazwisko, dokładny adres oferenta, jeżeli jest osobą prawną to nazwę firmy i siedzibę,
 2. oferowaną cenę zakupu,
 3. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
 4. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu przetargu,
 5. kopię wpłaty wadium.

Jeśli oferta nie spełni w/w warunków podlegać będzie odrzuceniu.

Pełnomocnicy uczestników przetargu winni okazać stosowne pełnomocnictwo.

 1. Otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi w dniu 23 marca 2017r. o godz. 11.30 w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem – Nidzie pokój nr 4,  Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane- Nida.
 1. W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości podanej jak wyżej, najpóźniej w dniu przetargu, na konto Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Ruciane -Nida.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia przedmiotu. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu.

Wadium przepada na rzecz Gminy Ruciane- Nida, jeżeli żaden z oferentów nie zaoferuje ceny nabycia co najmniej równej cenie wywoławczej.

Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od podpisania umowy sprzedaży.

 1. Cena nabycia wraz z należnym podatkiem VAT podlega zapłacie jednorazowo przed terminem zawarcia umowy. Termin spisania umowy przeniesienia własności przedmiotu przetargu wyznaczony zostanie najpóźniej w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia przetargu.
 1. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej www.bip.ruciane-nida.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem – Nidzie.
 1. Bliższych informacji można zasięgnąć w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida ul. Al. Wczasów 4, pokój nr 3, tel. 0/87/4254454, fax  0/87/4254456.

 

 

 

Data powstania: piątek, 17 mar 2017 11:06
Data opublikowania: piątek, 17 mar 2017 11:43
Data przejścia do archiwum: piątek, 24 mar 2017 09:58
Opublikował(a): Agnieszka Kręciewska
Zaakceptował(a): Agnieszka Kręciewska
Artykuł był czytany: 1245 razy