BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

                                                                                         Ruciane-Nida, dn. 21 marca 2017 r.

 

 

 

 

                                                                                   Strony postępowania

                                                                                   wg wykazu geodezyjnego

                                                                                 

 

Nasz znak:

IGK.6730.29.2017

 

 

            Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida informuje, że projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn-0,4 kV o długości około 290 m (linia rozdzielcza) na działkach nr 6/3, 6/4, 45, 76/6 w miejscowości Zameczek, gm. Ruciane-Nida, którego inwestorem jest Energia-Operator o/Olsztyn, z/s ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, w imieniu której jako pełnomocnik działa Arkadiusz Kacprzak został wysłany na uzgodnienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych w Białymstoku,  Starosty Powiatowego w Piszu.

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Adresat
  2. a/a

 

Do wiadomości;

  1. Wnioskodawca
  2. Strony postępowania

 

 

 

 

Sporządziła:
Julita Małż

Tel. (87) 425 44 51

Data powstania: wtorek, 21 mar 2017 12:54
Data opublikowania: wtorek, 21 mar 2017 12:57
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 24 kwi 2017 09:22
Opublikował(a): Julita Małż
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 1109 razy