BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r., poz. 2147 ze zm.).
 1. Położenie nieruchomości gruntowych: obręb geodezyjny Ruciane - Nida, Gmina Ruciane -Nida
 2. Oznaczone numerami geodezyjnymi: 402/7
 3. Powierzchnia: 604 m2
 4. Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości gruntowe niebudowane, stanowiące własność Gminy Ruciane -Nida, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Ruciane - Nida Nr XXXIX/319/2017 z dnia 29 marca 2017 r.
 5. Nieruchomości nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
 6. Na przedmiotowe nieruchomości została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla zamierzenia związanego z budową budynku  mieszkalnego jednorodzinnego.
 7. Wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego przedmiotowej nieruchomości wynosi netto 44 000,00 ,
 8. Ujawnione są w księdze wieczystej KW OL1P/00012959/8.
 9. Cenę sprzedaży netto ustalono w kwocie  45 000,00 zł.
 10. Cena sprzedaży brutto wyniesie 55 350,00 ponieważ zawiera podatek VAT w wysokości 23% tj. 10 350,00 .
 11. Nabywca ponosi  koszt spisania umowy notarialnej.
 12. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.
 13. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia  07.04.2017 r. do 28.04.2017 r.
Data powstania: piątek, 7 kwi 2017 07:57
Data opublikowania: piątek, 7 kwi 2017 08:04
Data przejścia do archiwum: czwartek, 4 maj 2017 13:24
Opublikował(a): Agnieszka Kręciewska
Zaakceptował(a): Agnieszka Kręciewska
Artykuł był czytany: 986 razy