BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Ruciane-Nida, dn. 11 kwiecień 2017 r.

 

          

 

       IGK.6730.41.2017

 

OBWIESZCZENIE

 

 

               Burmistrz  Miasta i Gminy Ruciane-Nida działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz.U.2016 r., poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2016 r., poz.778 z późn. zm.), zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Ruciane-Nida na działkach o nr geodezyjnym  16/1, 16/2, 27, 420/2, 452/6, 452/5, 441/1, 452/8 obręb Ruciane-Nida.  Inwestorem jest Gmina Ruciane-Nida z/s. Aleja Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida, reprezentowana przez pełnomocnika: Renata Kuczyńska-Szulcbacher ul. Noniewicza 85 C, 16-400 Suwałki.

           Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 10 § 1 K.P.A. strony mogą się wypowiedzieć oraz zgłosić ewentualne żądania lub zastrzeżenia w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, pok. nr 1 w godzinach pracy ww. Organu.

 

 

 

 

Otrzymują :

 

  1. Wnioskodawca,
  2. strony postępowania w drodze obwieszczenia,
  3. strony postępowania wg. wykazu geodezyjnego,
  4. a/a.

 

 

 

Sporządziła:

Małgorzata Kaczmarczyk

      Tel. (87) 425 44 51

 

Data powstania: wtorek, 11 kwi 2017 14:57
Data opublikowania: wtorek, 11 kwi 2017 15:01
Data przejścia do archiwum: piątek, 12 maj 2017 07:12
Opublikował(a): Julita Małż
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1016 razy