BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIERuciane-Nida, dn. 19 kwiecień 2017 r. OBWIESZCZENIE Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016 r., poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2016 r., poz. 778 z późn. zm.), zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie linii energetycznej kablowej. Inwestycja realizowana będzie na działce nr 45, 76/3 w obrębie geodezyjnym Zameczek. Inwestorem jest Energia-Operator SA z siedzibą w Gdańsku, Odział w Olsztynie reprezentowana przez: Arkadiusz Kacprzak, Oś. Grunwaldzka 2a/3, 11-700 Mrągowo. Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 10 § 1 K.P.A. strony mogą się wypowiedzieć oraz zgłosić ewentualne żądania lub zastrzeżenia w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, pok. nr 1 w godzinach pracy ww. Organu. Otrzymują : 1. Wnioskodawca, 2. strony postępowania w drodze obwieszczenia, 3. strony postępowania wg. wykazu geodezyjnego, 4. a/a. Sporządziła: Małgorzata Kaczmarczyk Tel. (87) 425 44 51

Ruciane-Nida, dn. 19 kwiecień 2017 r.

 

          

 

       IGK.6730.43.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

                Burmistrz  Miasta i Gminy Ruciane-Nida działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016 r.,  poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2016 r., poz. 778 z późn. zm.), zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej  na budowie linii energetycznej kablowej. Inwestycja realizowana będzie na działce nr 45, 76/3 w obrębie geodezyjnym Zameczek. Inwestorem jest Energia-Operator SA  z siedzibą w Gdańsku, Odział w Olsztynie reprezentowana przez: Arkadiusz Kacprzak, Oś. Grunwaldzka 2a/3, 11-700 Mrągowo. 

               Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 10 § 1 K.P.A. strony mogą się wypowiedzieć oraz zgłosić ewentualne żądania lub zastrzeżenia w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, pok. nr 1 w godzinach pracy ww. Organu.

 

 

 

 

Otrzymują :

 

  1. Wnioskodawca,
  2. strony postępowania w drodze obwieszczenia,
  3. strony postępowania wg. wykazu geodezyjnego,
  4. a/a.

 

 

 

Sporządziła:

Małgorzata Kaczmarczyk

Tel. (87) 425 44 51

 

 

 

Data powstania: czwartek, 20 kwi 2017 07:52
Data opublikowania: czwartek, 20 kwi 2017 08:02
Data przejścia do archiwum: wtorek, 23 maj 2017 09:13
Opublikował(a): Julita Małż
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1104 razy