BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r., poz. 2147 ze zm.).
 1. Położenie nieruchomości gruntowej zabudowanej: obręb geodezyjny Ruciane -Nida, Gmina Ruciane -Nida
 2. Oznaczona numerem geodezyjnym: 206/20
 3. Powierzchnia: 22 m2
 4. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem garażowym, stanowiąca własność Gminy Ruciane-Nida, przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Ruciane-Nida nr XXXIX/315/2017 z dnia 29 marca 2017 r.
 5. Nieruchomość nie jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
 6. Wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego przedmiotowej nieruchomości wynosi netto 13 300,00 ,
 7. Ujawnione są w księdze wieczystej KW OL1P/00015141/2.
 8. Cenę sprzedaży netto ustalono w kwocie  16 000,00 zł.
 9. Cena sprzedaży brutto wyniesie 19 680,00 ponieważ zawiera podatek VAT w wysokości 23% tj. 3 680,00 .
 10. Nabywca ponosi  koszt spisania umowy notarialnej.
 11. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.
 12. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia  12.05.2017 r. do 02.06.2017 r.
Data powstania: piątek, 12 maj 2017 07:12
Data opublikowania: piątek, 12 maj 2017 07:17
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 5 cze 2017 12:05
Opublikował(a): Agnieszka Kręciewska
Zaakceptował(a): Agnieszka Kręciewska
Artykuł był czytany: 1014 razy