BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

IGK.6730.58.2017

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Ruciane-Nida działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U.2016 r.,  poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2016 r., poz. 778 z późn. zm.), zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej  na przebudowie dojazdu pożarowego nr 17 i 18 w leśnictwie Ruciane i Wejsuny tzw. „Droga Okopana„ wraz z budową punktu czerpania wody oraz dwoma placami składowo-manewrowymi dla wzmocnienia systemu ochrony ppoż oraz zapobiegania katastrofom w Puszczy Piskiej. Inwestycja realizowana będzie na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 3044/2, 3054/2, 58 ( jez. Guzianka Mała), obręb               Ruciane-Nida,  oraz położonych w obrębie Onufryjewo, oznaczonych numerami geodezyjnymi 3044/1, 3043/3, 3042, 3054/1, 3053/1, 3052,  3051, 3050, 3049, 3048, 3047, 3057, 3046, 3056, 3045, 3055. Inwestorem jest Nadleśnictwo Maskulińskie z siedzibą w Rucianem-Nidzie,  ul. Rybacka 1, 12-220 Ruciane-Nida. 

Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 10 § 1 K.P.A. strony mogą  się wypowiedzieć oraz zgłosić ewentualne żądania lub zastrzeżenia w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, pok. nr 1 w godzinach pracy ww. Organu.

 

Otrzymują :

 

  1. Wnioskodawca,
  2. strony postępowania w drodze obwieszczenia,
  3. strony postępowania wg. wykazu geodezyjnego,
  4. a/a.

 

Sporządziła:

Małgorzata Kaczmarczyk

Tel. (87) 425 44 51

 

Data powstania: piątek, 19 maj 2017 14:59
Data opublikowania: piątek, 19 maj 2017 15:03
Data przejścia do archiwum: wtorek, 20 cze 2017 08:46
Opublikował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1089 razy