BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Przewodniczący Rady Miejskiej Ruciane-Nida RM. 0002.5.2017 Ruciane-Nida, 23 maja 2017 r. Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuję na dzień 31 maja 2017 r. (środa) o godz.1300 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida XLI sesję Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

Porządek obrad:

A. Część organizacyjna:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Dokonanie zmian lub uzupełnień w porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida w dniu 26 kwietnia 2017r.

5. Odpowiedź na interpelacje radnych zgłoszone na XL sesji Rady Miejskiej w dniu

26 kwietnia 2017 r.

B. Część sprawozdawczo-informacyjna:

6. Sprawozdanie Burmistrza MiG Ruciane-Nida z działalności między sesjami.

7. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej:

- współpraca z Komisariatem Policji w Rucianem-Nidzie,

- współpraca z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych w Rucianem-Nidzie

oraz stan przygotowania do akcji ratowniczych.

C. Część uchwałodawcza :

8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w następujących sprawach:

  • dokonania zmian w budżecie Gminy na 2017 r.,

  • przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ruciane-Nida na lata 2017 - 2022”,

  • gospodarki gruntami i nieruchomościami.

D. Statutowe elementy obrad:

9. Interpelacje radnych.

10. Wnioski i zapytania radnych.

11. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców.

12. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.

13. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Ruciane-Nida

/-/ Bogdan Słabek

 

Niniejsze zawiadomienie stanowi zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Ruciane-Nida do uczestnictwa w obradach.

 

Data powstania: środa, 24 maj 2017 12:51
Data opublikowania: środa, 24 maj 2017 12:52
Data przejścia do archiwum: czwartek, 1 cze 2017 08:36
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1229 razy