BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego, na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r., poz. 2147 ze zm.).
 1. Położenie nieruchomości gruntowej: obręb geodezyjny Piaski, Gmina Ruciane - Nida
 2. Oznaczona numerem geodezyjnym: 36/1
 3. Powierzchnia: 628 m2
 4. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, stanowiąca własność Gminy Ruciane-Nida, przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do: właściciela działek ozn. nr geodezyjnymi 1/6, 2/2 i 3011/20, położonych w obrębie Piaski, właściciela działki ozn. nr geodezyjnym 37/9, położonej w obrębie Piaski oraz właściciela działki ozn. nr geodezyjnym 32/14, położonej w obrębie Piaski, w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Ruciane - Nida Nr XXXVIII/297/2017 z dnia 15 lutego 2017 r.
 5. Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
 6. Wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego przedmiotowej nieruchomości wynosi netto 25 600,00 ,
 7. Ujawniona jest w księdze wieczystej KW OL1P/00013642/0.
 8. Cenę sprzedaży netto ustalono w kwocie  25 600,00 zł.
 9. Cena sprzedaży brutto wyniesie 31 488,00zł, ponieważ zawiera podatek VAT w wysokości 23% tj. 5 888,00 .
 10. Nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży oraz  koszt spisania umowy notarialnej.
 11. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.
 12. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia  02.06.2017 r. do 23.06.2017 r.
Data powstania: piątek, 2 cze 2017 07:00
Data opublikowania: piątek, 2 cze 2017 07:03
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 26 cze 2017 08:54
Opublikował(a): Agnieszka Kręciewska
Zaakceptował(a): Agnieszka Kręciewska
Artykuł był czytany: 1073 razy