BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

 

 

                Burmistrz  Miasta i Gminy Ruciane-Nida działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. 2016 r.,  poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku   o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016 r., poz. 778 z późn. zm.), zawiadamia  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji liniowej celu publicznego pn. „Przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej miejscowości Ruciane-Nida”. Budowa sieci wodociągowej PE 160, 110, 90 L = do 12 km. Przyłącza PE 63, 50, 40, 32 do 200 szt. wraz  z budową linii oświetleniowej kablowej w ul. Aleja Wczasów (demontaż istniejącej napowietrznej linii oświetleniowej) oraz rozbiórka  i budowa chodnika wraz z wjazdami i robotami towarzyszącymi w ul. Aleja Wczasów od strony ośrodków wypoczynkowych.  Inwestycja realizowana będzie na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi: 525/2, 269, 270/15, 56/1, 3120/5, 120/4, 338, 3120/4, 120/3, 3119/5, 119/3, 3119/4, 142, 144/1, 145, 146/5, 146/4, 146/3, 146/1, 148, 149, 150, 151, 152/1, 160, 159/18, 398/1, 398/2, 154/2, 154/1, 154/5, 157/2, 157/3, 156, 155/2, 158/1, 159/2, 161/1, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 3118/16, 94/16, 95/14, 95/9, 95/10, 95/11, 95/12, 95/13, 96/4, 100, 99, 97/5, 98, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 3105, 68, 3103/3, 388, 3205, 103/15, 103/41, 103/39, 103/40, 103/17, 103/19, 103/8, 103/16, 103/9, 103/10, 103/11, 103/12, 3204, 62/1, 103/34,103/43, 103/35, 61/1, 3103/37, 3103/36, 3118/17, 3106/2, 159/3, 3120/6, 61/3, 522/4   - obręb Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida. Inwestorem jest Gmina Ruciane-Nida z/s   Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida, w imieniu której działa pełnomocnik  p.  Renata Kuczyńska-Szulcbacher prowadząca Pracownię Projektową PROJEKTOR,  z/s  ul. Noniewicza 85 C, 16-400 Suwałki.

 

               Jednocześnie informuje, że na podstawie art. 10 § 1 K.P.A. strony mogą  się wypowiedzieć oraz zgłosić ewentualne żądania lub zastrzeżenia w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, pok. nr 1 w godzinach pracy ww. Organu.

 

 

Otrzymują :

 

  1. Wnioskodawca,
  2. strony postępowania w drodze obwieszczenia,
  3. strony postępowania wg. wykazu geodezyjnego,
  4. a/a.

 

 

Sporządziła:

Małgorzata Kaczmarczyk

 

Data powstania: środa, 7 cze 2017 07:29
Data opublikowania: środa, 7 cze 2017 07:38
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 10 lip 2017 09:15
Opublikował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1092 razy