BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

Ruciane-Nida, dn. 16 czerwca   2017 r.

 

 

 

                                      OBWIESZCZENIE

Nasz znak:

IGK.6730.72.2017

 

 

              Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida informuje, że projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci wodociągowej rozdzielczej, budowie sieci wodociągowej rozdzielczej PE 160, 110, 90 o długości do 10 km, przyłączy PE 63, 50, 40, 32 budowie linii oświetleniowej kablowej oraz rozbiórce i budowie chodnika wraz z wjazdami i robotami towarzyszącymi w miejscowości Ruciane-Nida na działkach o numerach ewidencyjnych : 525/2, 269, 270/15, 56/1, 3120/5, 120/4, 338, 3120/4, 120/3, 3119/5, 119/3, 3119/4, 142, 144/1, 145, 146/5, 146/4, 146/3, 146/1, 148, 149, 150, 151, 152/1, 160, 159/18, 398/1, 398/2, 154/2, 154/1, 154/5, 157/2, 157/3, 156, 155/2, 158/1, 159/2, 161/1, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 3118/16, 94/16, 95/14, 95/9, 95/10, 95/11, 95/12, 95/13, 96/4, 100, 99, 97/5, 98, 74, 73, 71, 70, 69, 3105, 68, 3103/3, 388, 3205, 103/15, 103/41, 103/39, 103/40, 103/17, 103/19, 103/8 103/16, 103/9, 103/10, 103/11, 103/12, 3204, 62/1, 103/34, 103/43, 103/35, 61/1, 3103/37,3103/36, 3118/17, 3106/2,  159/3, 3120/6, 61/3, 522/4, 3106/2, został wysłany na uzgodnienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Marszałka Woj. Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Starosty Powiatu Piskiego w  Piszu, Powiatowego Zarząd Dróg w Piszu, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku oraz Woj. Urzędu Ochrony Zabytków  w Olsztynie, Delegatura Ełk. Inwestorem jest Gmina Ruciane-Nida z/s Al. Wczasów 4,   12-220 Ruciane-Nida, w imieniu której działa pełnomocnik  p. Renata Kuczyńska-Szulcbacher prowadząca Pracownię Projektową PROJEKTOR, z/s ul. Noniewicza 85 C, 16-400 Suwałki.

 

Otrzymują:

  1. Wnioskodawca,
  2. Strony postępowania wg wykazu geodezyjnego,
  3. Strony postępowania w drodze obwieszczenia,
  4. a/a.

 

Sporządziła:

Małgorzata Kaczmarczyk

Tel. (87) 425 44 51

 

Data powstania: wtorek, 20 cze 2017 14:53
Data opublikowania: wtorek, 20 cze 2017 14:56
Data przejścia do archiwum: piątek, 28 lip 2017 07:38
Opublikował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1075 razy