BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

IGK.6220.01.2017

                                                                                                                                                                  Ruciane-Nida, dn. 23 czerwca 2017 r.

IGK.6220.01.2017

 

P O S T A N O W I E N I E

            Na podstawie art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia 19.06.2017 r. (data wpływu: 20.06.2017 r.) w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie z rozbudową budynku hotelu wraz z basenem, salą weselną, garażem podziemnym oraz niezbędną infrastrukturą” na działkach o numerach geodezyjnych: 1/1, 4/1, 5/2, 6/1, 7/1, 8, 9/1, 9/3, 9/4, 10, 11, 21/1, 21/3, 22/1, 22/5, 22/6, 22/4, 23/8, 23/9, 23/10, 32/2, 32/3, 32/12, 32/13, 34/1, 34/3, 34/4 położonych w obrębie geodezyjnym Piaski, gm. Ruciane-Nida,

  p o s t a n a w i a m

wznowić postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie z rozbudową budynku hotelu wraz z basenem, salą weselną, garażem podziemnym oraz niezbędną infrastrukturą” na działkach o numerach geodezyjnych: 1/1, 4/1, 5/2, 6/1, 7/1, 8, 9/1, 9/3, 9/4, 10, 11, 21/1, 21/3, 22/1, 22/5, 22/6, 22/4, 23/8, 23/9, 23/10, 32/2, 32/3, 32/12, 32/13, 34/1, 34/3, 34/4 położonych w obrębie geodezyjnym Piaski, gm. Ruciane-Nida.

Postępowanie zostało zawieszone postanowieniem znak: IGK.6220.01.2017 w dniu 12 czerwca 2017 r. na wniosek strony.

 

u z a s a d n i e n i e

                Mazurski Raj Sp. z o.o. w dniu 11.04.2017 r. złożyła wniosek do Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 10.04.2017 r., uzupełniony w dniu 21.04.2017 r. w sprawie  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie z rozbudową budynku hotelu wraz z basenem, salą weselną, garażem podziemnym oraz niezbędną infrastrukturą” na działkach o numerach geodezyjnych: 1/1, 4/1, 5/2, 6/1, 7/1, 8, 9/1, 9/3, 9/4, 10, 11, 21/1, 21/3, 22/1, 22/5, 22/6, 22/4, 23/8, 23/9, 23/10, 32/2, 32/3, 32/12, 32/13, 34/1, 34/3, 34/4 położonych w obrębie geodezyjnym Piaski, gm. Ruciane-Nida.

               W toku prowadzonego postępowania w dniu w dniu 09.06.2017 r. do tut. Urzędu wpłynęło pismo Inwestora o zawieszenie postępowania w przedmiocie sprawy, następnie w dniu 20.06.2017 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek z dnia 19.06.2017 r. w sprawie podjęcia postępowania w przedmiocie sprawy.

            Art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), gdy ustąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania, organ administracji publicznej podejmie postępowanie z urzędu lub na żądanie strony.

W tym stanie rzeczy postanawiam jak na wstępie.

 

p o u c z e n i e

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.

 

 

Otrzymują :

  1. wnioskodawca
  2. a/a.

 

Sporządził:

Data powstania: piątek, 23 cze 2017 11:26
Data opublikowania: piątek, 23 cze 2017 11:45
Data przejścia do archiwum: wtorek, 25 lip 2017 10:40
Opublikował(a): Piotr Jankiewicz
Zaakceptował(a): Piotr Jankiewicz
Artykuł był czytany: 982 razy