BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

Ruciane - Nida, dn.30 czerwca 2017 r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E 
o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Piaski – kompleks II

 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 778 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Ruciane  - Nida uchwały nr  XXXIX/312/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Piaski – kompleks II.

 Zainteresowani mogą składać wnioski do opracowywanego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Ruciane - Nida, Aleja Wczasów 4, 12-220 Ruciane - Nida, w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

       Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: piątek, 30 cze 2017 08:45
Data opublikowania: piątek, 30 cze 2017 08:49
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 31 lip 2017 10:39
Opublikował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1052 razy