BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Postanowienie

        Ruciane-Nida, dn. 21 wrzesień 2017

 

 

Nasz znak :IGK.6730.102.2017

P O S T A N O W I E N I E

 

                        Na podstawie art. 31 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity –Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.),   po wniosku Fundacji na Rzecz Ochrony Przyrody i Krajobrazu Mazurskiego Parku Krajobrazowego i Dorzecza Krutyni, z/s Kadzidłowo 3, 12-220 Ruciane-Nida w postępowaniu dotyczącym ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Operatora P4, nr projektu PIS2001A, zlokalizowanej na działce nr 317, położonej w obrębie geodezyjnym Ukta, gmina Ruciane-Nida - obszar wiejski

 

 

                                                                                       p o s t a n a w i a m

uznać za stronę postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Operatora P4, nr projektu PIS2001A, zlokalizowanej na działce nr 317, położonej w obrębie geodezyjnym Ukta, gmina                  Ruciane-Nida - obszar wiejski, Fundację na Rzecz Ochrony Przyrody i Krajobrazu Mazurskiego Parku Krajobrazowego i Dorzecza Krutyni, z/s Krutyń 66, 11-710 Piecki.

 

                                                                                         u z a s a d n i e n i e

W dniu 11  września 2017 roku, Fundacja na Rzecz Ochrony Przyrody i Krajobrazu Mazurskiego Parku Krajobrazowego i Dorzecza Krutyni, z/s Kadzidłowo 3, 12-220 Ruciane-Nida wnieśli o uznanie za stronę w toczącym się postępowaniu dotyczącym ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej  Operatora P4, na działce nr 317, położonej w obrębie geodezyjnym Ukta, gmina Ruciane-Nida - obszar wiejski

Wnoszący powołując się na cele statutowe Fundacji zwrócili się prośbą o uznanie za stronę postępowania. Organ analizując podniesione we wniosku argumenty oraz statut Fundacji stwierdził, iż wniosek jest zasadny i jako taki powinien stanowić podstawę do uznania wnoszących za stronę postępowania.

 

W tym stanie rzeczy postanawiam jak na wstępie.

 

  

     p o u c z e n i e

 

Na niniejsze postanowienie nie służy stronom zażalenie.

 

Otrzymują :

  1. Fundacji na Rzecz Ochrony Przyrody i Krajobrazu Mazurskiego Parku Krajobrazowego i Dorzecza Krutyni,
  2. Inwestor,
  3. strony według wykazu geodezyjnego
  4. strony w drodze obwieszczenia,
  5. a/a

 

Data powstania: poniedziałek, 25 wrz 2017 15:07
Data opublikowania: poniedziałek, 2 paź 2017 15:11
Data przejścia do archiwum: czwartek, 2 lis 2017 07:51
Opublikował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Zaakceptował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Artykuł był czytany: 878 razy