BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Przewodniczący Rady Miejskiej Ruciane-Nida RM.0002.9.2017 Ruciane-Nida, 2 października 2017 r. Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) zwołuję na dzień 4 października 2017 r. (środa) o godz.1530 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida XII nadzwyczajną (XLVI kolejną) sesję Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Dokonanie zmian lub uzupełnień w porządku obrad.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą

Ruciane - Nida, a przedsiębiorcą Sławomirem Kamińskim powierzającego

częściową realizację zadania własnego w zakresie zbiorowego

odprowadzania ścieków w granicach administracyjnych miejscowości

Krzyże i Karwica gm. Ruciane-Nida.

5. Zamknięcie obrad.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Ruciane-Nida

/-/ Bogdan Słabek

 

Niniejsze zawiadomienie stanowi zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Ruciane-Nida do uczestnictwa w obradach.

 

Data powstania: środa, 4 paź 2017 07:16
Data opublikowania: środa, 4 paź 2017 07:18
Data przejścia do archiwum: wtorek, 10 paź 2017 07:12
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 925 razy