BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

IGK.6730.102.2017

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

                                                                        Ruciane-Nida, dn. 06  października  2017 r.

 

               IGK.6730.102.2017

 

 

ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA

 

 

 

             Stosownie do dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r, poz. 1257  z późn. zm.),  Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida zawiadamia strony o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym oraz wniesienia uwag przed wydaniem decyzji w postępowaniu dotyczącym ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Operatora P4, nr projektu PIS2001A, zlokalizowanej na działce nr 317, położonej w obrębie Ukta, gmina Ruciane-Nida w terminie  7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

             Po upłynięciu wskazanego terminu tut. Urząd wyda decyzję na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego.

 

                         Zgodnie z art. 79a § 1 w/w ustawy,  tut. Organ wskazuje iż przyczyną wydania decyzji  niezgodnej z żądaniem strony jest brak dostarczenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Otrzymują:

  1. Wnioskodawca,
  2. Strony postępowania wg. wykazu geodezyjnego,
  3. Strony w drodze obwieszczenia,
  4. a/a,.

 

 

 

Sporządziła:
                 M.K

 

Data powstania: piątek, 6 paź 2017 14:30
Data opublikowania: piątek, 6 paź 2017 14:32
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 23 paź 2017 12:56
Opublikował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Zaakceptował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Artykuł był czytany: 785 razy