BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie

Ruciane-Nida, dn. 13 listopada 2017 r.

 

IGK.6730.111.2017

 

 

 

Strony postępowania wykazu geodezyjnego

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA

 

 

            Stosownie do dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r, poz. 1257) Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida zawiadamia strony o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym oraz wniesienia uwag przed wydaniem decyzji w postępowaniu dotyczącym ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, dla inwestycji polegającej na budowie mieszkalnego jednorodzinnego na działce o nr 35/21, położonej w obrębie geodezyjnym 13-Wejsuny, gmina Ruciane-Nida, w terminie 7 dni od  dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. 


 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Wnioskodawca
  2. Strony postępowania wg wykazu geodezyjnego w formie obwieszczenia
  3. a/a

 

 

Data powstania: poniedziałek, 13 lis 2017 08:38
Data opublikowania: poniedziałek, 13 lis 2017 08:42
Data przejścia do archiwum: piątek, 15 gru 2017 14:12
Opublikował(a): Julita Małż
Zaakceptował(a): Julita Małż
Artykuł był czytany: 854 razy