BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

OBWIESZCZENIE

IGk.6730.134.2017

Ruciane-Nida, dn. 13  listopada

 

IGK.6730.134.2017

 

 

           Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida informuje, że projekt decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na  budowie punktu czerpania wody do celów ppoż składającego się z placu manewrowego utwardzonego o wymiarach do 30 x 30m, studni wraz z czerpnią oraz fragmentu drogi dojazdowej na części działek ewidencyjnych nr 3083/5 i 63 (jez. Guzianka) położonych w obrębie  1-Ruciane-Nida, Gm. Ruciane-Nida został wysłany na uzgodnienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych w Białymstoku, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych o Autostrad w Olsztynie. Inwestorem jest Nadleśnictwo Maskulińskie z siedzibą w Rucianem-Nidzie ul. Rybacka 1,12-220 Ruciane-Nida.