BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonej do zamiany

 na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z  2016 roku, poz. 2147 ze zm.) oraz w wykonaniu uchwały nr XLVII/388/2017 Rady Miejskiej Ruciane -Nida z dnia 25 października 2017 r.

Gmina Ruciane-Nida zamienia:

- nieruchomości stanowiącą własność Gminy Ruciane-Nida, położoną w obrębie geod. Ruciane - Nida, gmina Ruciane -Nida, oznaczoną numerem geod. 57 o pow. 23 756 m2, ujawnioną w księdze wieczystej OL1P/00017861/9, nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w ewidencji gruntów oznaczona jako: lasy, której wartość rynkową ustalił rzeczoznawca majątkowy na kwotę 52 000zł,

na nieruchomość :

- stanowiącą własność  osoby prawnej, oznaczoną numerem geod. 3111/9 o pow. 2 176 m2 , położoną w obrębie geod. Ruciane - Nida, gmina Ruciane -Nida, ujawnioną w księdze wieczystej OL1P/00025996/3, nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w ewidencji gruntów oznaczona jako drogi, której wartość rynkową ustalił rzeczoznawca majątkowy na kwotę  53 791 zł.

Różnica wartości zamienianych nieruchomości uregulowana będzie w formie dopłaty między uczestnikami zamiany.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia  17.11.2017 roku do dnia 08.12.2017 roku.

Data powstania: piątek, 17 lis 2017 07:28
Data opublikowania: piątek, 17 lis 2017 07:30
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 11 gru 2017 11:29
Opublikował(a): Agnieszka Kręciewska
Zaakceptował(a): Agnieszka Kręciewska
Artykuł był czytany: 840 razy