BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

IGK.6730.145.2017

OBWIESZCZENIE

Ruciane-Nida, dn. 20 listopada 2017 r.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

ADMINISTRACYJNEGO 

                       

Nasz znak:

  IGK.6730.145.2017

 

 

                             Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida informuje, że projekt decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie dojazdu pożarowego nr 24 w leśnictwach Kowalik i Czaple wraz z budową punktu czerpania wody oraz czterema placami składowo-manewrowymi dla wzmocnienia systemu ochrony ppoż oraz zapobiegania katastrofom w Puszczy Piskiej. Budowa dojazdu pożarowego ma na celu zapewnienie bezproblemowego dostępu wozów bojowych PSP do punktu ppoż  (studnia z czerpnią).  Inwestycja realizowana będzie  działkach o nr geodezyjnym 3176/2, 3177/2, 3186/2, 3185, 3199, 3200/2, 3201/1, 3202/3, 3215, 3216, 3230, 3229, 3243, 3242, 3255, 3267, 3278, 3289, 3295/3, obręb Szeroki Bór, gmina Ruciane-Nida oraz działkach o nr geodezyjnym, 127 (jez. Nidzkie), 3176/14, 3177/1, 3186/1, 3187/5, 3187/2  położonych w obrębie Ruciane-Nida, Ruciane-Nida-obszar miejski. Inwestorem jest         Nadleśnictwo Maskulińskie z siedzibą w Rucianem-Nidzie, ul. Rybacka 1,   12-220 Ruciane-Nida. 

 

                                

Do wiadomości:

  1. Wnioskodawca
  2. strony postępowania wg. wykazu geodezyjnego
  3. strony postępowania w drodze obwieszczenia
  4. a/a

 

 

Sporządziła:

Małgorzata Kaczmarczyk

 

Tel.(87)425-44-51

Data powstania: wtorek, 21 lis 2017 14:47
Data opublikowania: wtorek, 21 lis 2017 14:50
Data przejścia do archiwum: piątek, 29 gru 2017 10:42
Opublikował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Zaakceptował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Artykuł był czytany: 917 razy