BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Przewodniczący Rady Miejskiej Ruciane-Nida RM.0002.11.2017 Ruciane-Nida, 20 listopada 2017 r. Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zwołuję na dzień 23 listopada 2017 r. (czwartek) o godz.1530 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida XIII nadzwyczajną (XLVIII kolejną) sesję Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Dokonanie zmian lub uzupełnień w porządku obrad.

4. Podjęcie uchwały w sprawie:

  • zmian w Statucie Miasta i Gminy Ruciane-Nida,

  • ustalenia zasad przyznawania diet radnym i sołtysom,

  • ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

5. Zamknięcie obrad.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Ruciane-Nida

/-/ Bogdan Słabek

 

Data powstania: środa, 22 lis 2017 14:00
Data opublikowania: środa, 22 lis 2017 14:01
Data przejścia do archiwum: piątek, 24 lis 2017 08:20
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1027 razy