BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

Ruciane-Nida, dn. 24 listopada  2017 r.

           

 

 IGK.6730.146.2017

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

 

                Burmistrz  Miasta i Gminy Ruciane-Nida działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. 2017 r.,  poz. 1257 oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017 r., poz. 1073) zawiadamia   o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wieży widokowej (WW), zadaszonej, konstrukcji szkieletowej, drewnianej w ramach inwestycji pt. „Mazurska Pętla Rowerowa”. Inwestycja zlokalizowana będzie na działkach    o nr geodezyjnym 22, 27/1 obręb Krzyże, gmina Ruciane-Nida.  Inwestorem jest Gmina    Ruciane-Nida z/s Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Krystian Obidziński -v-ce prezes firmy ARKAS-PROJEKT Sp. z o.o. Sp.k.,  prowadzącej działalność pod adresem  Al. Piłsudskiego 75A, budynek B, 10-460 Olsztyn.

 

               Jednocześnie informuje, że na podstawie art. 10 § 1 K.P.A. strony mogą  się wypowiedzieć oraz zgłosić ewentualne żądania lub zastrzeżenia w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, pok. nr 1 w godzinach pracy ww. Organu oraz stosownie do art. 37 § 1 K.P.A. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia

 

 

Otrzymują :

 

  1. Wnioskodawca,
  2. strony postępowania w drodze obwieszczenia,
  3. strony postępowania wg. wykazu geodezyjnego,
  4. a/a.

 

 

 

Sporządziła:

M.Kaczmarczyk

 

 

Data powstania: piątek, 24 lis 2017 11:13
Data opublikowania: piątek, 24 lis 2017 11:15
Data przejścia do archiwum: piątek, 24 lis 2017 11:38
Opublikował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Zaakceptował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Artykuł był czytany: 933 razy