BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

 

 1. Opis nieruchomości – teren pod składowanie opału.
 2. Położenie nieruchomości – Ruciane-Nida.
 3. Numer działki – cz. 87/40.
 4. Numer KW – OL1P/00013038/3.
 5. Powierzchnia nieruchomości do wydzierżawienia – 35 m2.
 6. Wysokość czynszu dzierżawnego zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza wynosi 0,22 zł/m2 + VAT miesięcznie.
 7. Nieruchomości objęte niniejszym wykazem przeznaczone są do wydzierżawienia na okres do 3 lat.
 8. Ww. nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest jako teren projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 9. Pierwszy czynsz dzierżawny płatny będzie w ciągu 1-go miesiąca od dnia zawarcia umowy dzierżawy, a za lata następne obowiązywania umowy do 31 marca.
 10. Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższania stawki czynszu dzierżawnego.
 11. O każdej zmianie stawki czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający obowiązany jest powiadomić dzierżawcę do 15 marca roku kalendarzowego, w którym zmiana następuje.
 12. Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń od dnia 05 stycznia 2018 r. do dnia 26 stycznia 2018 r.
Data powstania: piątek, 5 sty 2018 10:09
Data opublikowania: piątek, 5 sty 2018 10:17
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 29 sty 2018 13:39
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 914 razy