BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

SKO.73.533.20177 IGK.6730.102.2017 W sprawie decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie

 

        Na podstawie art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam, iż Samorzadowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie decyzją z dnia 25 stycznia 2018 r. (znak: SKO.73.533.2017) utrzymało w mocy w całości decyzję z dnia 19 października 2017 r. (znak: IGK.6730.102.20417), wydaną z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida przez Kierownika Referatu IGK Urzędu Miejskiego w Rucianem-Nidzie, w  przedmiocie odmowy ustalenia -na wniosek P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie-lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce o nr ewidencyjhnym 317, obręb geodezyjny Ukta, gmina Ruciane-Nida.

 

        Akta sprawy wraz z decyzją Kolegium znajdują się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rucianem-Nidzie, gdzie strony ninijeszego postępowania mogą się z nimi zapoznać w godzinach pracy Urzędu.

         Po upływie 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia decyzja zostaje uznana za doręczoną. Dniem zamieszczenia obwieszczenia jest dzień 1 lutego 2018 r.

 

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 1 lut 2018 12:54
Data opublikowania: czwartek, 1 lut 2018 10:13
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 26 lut 2018 12:37
Opublikował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Zaakceptował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Artykuł był czytany: 1116 razy