BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

 

 1. Opis nieruchomości – teren pod uprawy rolne.
 2. Położenie nieruchomości – Wygryny.
 3. Numer działki – cz. 20/13.
 4. Numer KW – 13645.
 5. Powierzchnia nieruchomości do wydzierżawienia – 1.030 m2
 6. Wysokość czynszu dzierżawnego zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza wynosi 0,10 zł/m2 brutto rocznie.
 7. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres 1 roku.
 8. Ww. nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego.  
 9. Pierwszy czynsz dzierżawny płatny będzie w ciągu 1-go miesiąca od dnia zawarcia umowy dzierżawy, a za lata następne obowiązywania umowy do 31 marca.
 10. Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższania stawki czynszu dzierżawnego.
 11. O każdej zmianie stawki czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający obowiązany jest powiadomić dzierżawcę do 15 marca roku kalendarzowego, w którym zmiana następuje.
 12. Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń od dnia 09 marca 2018 r. do dnia 30 marca 2018 r.
Data powstania: piątek, 9 mar 2018 09:48
Data opublikowania: piątek, 9 mar 2018 12:54
Data przejścia do archiwum: środa, 4 kwi 2018 09:10
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 794 razy