BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

IGK.6840.20.2017                                                                    

 

WYKAZ   NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.:Dz. U. z 2018 r., poz. 121  z późn. zm.).

 1. Położenie nieruchomości gruntowej: obręb geodezyjny Ruciane-Nida, Gmina Ruciane-Nida
 2. Oznaczona numerem geodezyjnym: 87/41
 3. Powierzchnia: 54 m2
 4. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, stanowiąca własność Gminy Ruciane-Nida, przeznaczona do sprzedaży bezprzetargowej w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Ruciane - Nida nr XLIX/400/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. Sprzedaż nieruchomości ma na celu poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości     nr  87/25, 87/32 i 87/35, przyległych do działki stanowiącej przedmiot zbycia.
 5. Nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  na obszarze opisanym  4P - tereny produkcji, składów, magazynów.
 6. Wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego przedmiotowej nieruchomości wynosi netto 2853,00
 7. Ujawnione są w księdze wieczystej KW OL1P/00013031/4
 8. Cenę sprzedaży netto ustalono w kwocie  3000,00 zł
 9. Cena sprzedaży wyniesie 3000,00 ponieważ sprzedaż gruntu jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy o podatku i usług (Dz. U. z 2017 roku, 1221 z późn. zm.).
 10. Nabywca ponosi koszt  przygotowania dokumentacji do sprzedaży oraz koszt spisania umowy notarialnej.
 11. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.
 12. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia  16.03.2018 r. do 06.04.2018 r.

 

Data powstania: piątek, 16 mar 2018 12:26
Data opublikowania: piątek, 16 mar 2018 12:37
Data przejścia do archiwum: wtorek, 10 kwi 2018 09:35
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 1067 razy