BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

IGK.6826.1.2018                                                                

 

WYKAZ   NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.).

 1. Położenie nieruchomości gruntowej: obręb geodezyjny Ruciane - Nida, Gmina Ruciane-Nida
 2. Oznaczona numerem geodezyjnym: 381/2
 3. Powierzchnia: 424 m2
 4. Przedmiotem sprzedaży bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego jest nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr geodezyjnym 381/2 o powierzchni  424 m2 , położona w obrębie geodezyjnym Ruciane - Nida,             gm. Ruciane-Nida, stanowiąca własność Gminy Ruciane - Nida, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych jest prowadzona księga wieczysta nr OL1P/00042832/1, przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Ruciane - Nida LII/433/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.
 5. Sprzedaż w/w nieruchomości odbywa się na rzecz użytkownika wieczystego.
 6. Nieruchomość jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie opisanym jako 43C-tereny związane z energetyką cieplną adaptowane.
 7. Nieruchomość ujawniona jest w KW OL1P/00042832/1.
 8. Wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego przedmiotowej nieruchomości wynosi:

                        - prawo własności 28 340,00 zł

                        - prawo użytkowania wieczystego: 22 530,00 zł

                        - cena sprzedaży: 5810,00 zł

 1. Nabywca ponosi koszt spisania umowy notarialnej.
 2. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.
 3. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia  16.03.2018 r. do 06.04.2018 r.

 

Data powstania: piątek, 16 mar 2018 12:40
Data opublikowania: piątek, 16 mar 2018 12:44
Data przejścia do archiwum: wtorek, 10 kwi 2018 09:35
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 945 razy