BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej ul. Harcerskiej w miejscowości Ruciane-Nida

 

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida informuje, że w dniu 29 marca 2018 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 538070-N-2018 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Harcerskiej w miejscowości Ruciane-Nida”. Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Termin składania ofert – 13 kwietnia 2018 r. godz. 09:30.

Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1127) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej, która dostępna jest w formie papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida, pokoju nr 21

Data powstania: czwartek, 29 mar 2018 09:30
Data opublikowania: czwartek, 29 mar 2018 10:06
Data przejścia do archiwum: piątek, 27 kwi 2018 08:57
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 866 razy