BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCIprzeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, sporządzony zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity - Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 30.11.2004 roku )

Nr geod. 192/335, pow.899m2, cena 25.970,00 zł
Nr geod. 192/327, pow. 727 m2, cena 21.000,00 zł
Nr geod. 192/326, pow. 575 m2 i 192/325, o pow. 155 m2, cena 21.090,00 zł
Nr geod. 192/324, pow. 720 m2, cena 20.800,00 zł
Nr geod. 192/323, pow. 718 m2, cena 20.740,00 zł

KW 22377
Działki budowlane mieszkalno-usługowe
Położone Ruciane-Nida ul. Szkolna

1.Powyższe działki przeznaczone są do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, w wykonaniu uchwał nr XXVII/104, 105, 106, 107, 113 /2004 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie, z dnia 16.12.2004 roku, na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

2.Przetarg ustny nieograniczony ustala nabywcę i cenę sprzedaży działek. Nabywca uiszcza cenę sprzedaży, przed spisaniem umowy notarialnej. Umowa notarialna sporządzona zostanie na koszt nabywcy w Kancelarii Notarialnej w Piszu.

3.Do ceny sprzedaży zostanie doliczony 22% podatek VAT oraz koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży.

4.Przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony po okresie wywieszenia niniejszego wykazu na tablicy ogłoszeń.

5.Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie tut. Urzędu tj. od 5.04.2007 roku do dnia 26.04.2007 roku a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.Data powstania: czwartek, 5 kwi 2007 12:20
Data opublikowania: czwartek, 5 kwi 2007 08:01
Data przejścia do archiwum: środa, 2 maj 2007 07:02
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 2198 razy