BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

IGK.6840.2.2018                                                               

 

 

WYKAZ   NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego, na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.).

 1. Położenie nieruchomości gruntowej: obręb geodezyjny Iznota, Gmina Ruciane-Nida
 2. Oznaczona numerem geodezyjnym: 33/10
 3. Powierzchnia łączna: 1657 m2
 4. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Gminy Ruciane-Nida, przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do: właściciela działki nr 33/57, obręb geod. Iznota, właściciela działki nr 33/58, obręb geod. Iznota, oraz właściciela działki nr 33/60, obręb geod. Iznota w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Ruciane-Nida nr XIX/155/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r.
 5. Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Według ewidencji gruntów oznaczona jako Bi- inne tereny zabudowane.
 6. Wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego przedmiotowych nieruchomości wynosi netto 290 000,00  zł
 7. Ujawnione są w księdze wieczystej OL1P/00013221/3
 8. Cenę sprzedaży netto ustalono w kwocie  290 000,00 zł
 9. Cena sprzedaży brutto wyniesie 356 700,00 ponieważ zawiera podatek VAT w wysokości 23% tj. 66 700,00
 10. Przetarg ograniczony jest do: właściciela działki nr 33/57, obręb geod. Iznota, właściciela działki nr 33/58, obręb geod. Iznota, oraz właściciela działki nr 33/60, obręb geod. Iznota
 11. Nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży oraz koszt spisania umowy notarialnej.
 12. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.
 13. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia  30.03.2018 r. do 23.04.2018 r.

 

 

 

Data powstania: piątek, 30 mar 2018 08:37
Data opublikowania: piątek, 30 mar 2018 08:43
Data przejścia do archiwum: wtorek, 24 kwi 2018 10:38
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 854 razy