BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż 22 sztuk pojemników do selektywnej zbiórki odpadów typu „dzwon-iglo” AT-1,5 (S0002)

zdjęcie nr 1
zdjęcie nr 1
zdjęcie nr 2
zdjęcie nr 2
Zdjęcie

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane – Nida

ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 22 sztuk pojemników do selektywnej zbiórki odpadów typu „dzwon-iglo” AT-1,5 (S0002)

 

Nazwa i typ pojemnika      - pojemnik do selektywnej zbiorki odpadów typu „dzwon-iglo” AT-1,5

Rok produkcji                    - 2011

Kolor pojemników             - niebieski, zielony żółty

Stan techniczny                - stan techniczny dobry, pojemniki funkcjonują bez zastrzeżeń, nie ma potrzeby napraw,  posiadają ubytki w żaluzjach w otworze wrzutowym.

 

 

Opis przedmiotu sprzedaży:

Przedmiotem sprzedaży są pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów typu „dzwon-iglo” w ilości 22 sztuk. Ilość pojemników na poszczególne frakcje odpadów wynosi: 8 sztuk koloru żółtego - do tworzyw sztucznych, 7 sztuk koloru zielonego - na szkło, 7 sztuk koloru niebieskiego – do papieru. Są to estetyczne, funkcjonalne i bardzo trwałe pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów typu „dzwon-igloo” o pojemności 1,5 m3 wykonane są z trudnopalnych laminatów poliestrowych, wzmacnianych włóknem szklanym barwione kolorowymi żelkotami w odpowiednich kolorach. Zastosowane tworzywo odporne jest na działanie czynników atmosferycznych, wysoką i niską temperaturę, nie zawiera kadmu, ołowiu i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska. W zależności od przeznaczenia pojemniki wyposażone są w otwory wrzutowe wielkością i kształtem dostosowane do zbierania surowca. Każdy pojemnik opatrzony jest w napisy informujące o rodzaju składowanego w nim materiału oraz może posiadać opis z nazwą właściciela wszystko wykonane ziezmazywalną technologią wtapiania.

Pojemniki przystosowane są do rozładunku przy pomocy dźwigu bocznego, tzw. HDS. W górnej części zamontowano ocynkowane zaczepy Ø16 mm połączone ze stabilnymi i bardzo mocnymi prętami (cięgna) służącymi do podnoszenia pojemnika i otwierania dwuklapowego płaskiego dna wzmocnionego konstrukcją stalową. Wszystkie elementy metalowe zabezpieczone są powłoką cynku.

Pojemniki wykonane są według normy PN-EN 13071, posiadają atest Państwowego Zakładu Higieny oraz deklaracje zgodności WE wraz z oznaczeniem gwarantowanego poziomu mocy akustycznej dla pojemników na szkło.

 

Cena wywoławcza jednej sztuki pojemnika netto wynosi 510,00 zł, wadium 50,00zł za jedną sztukę pojemnika.

 

I publiczny przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony w dniu 08 maja 2018 roku, o godzinie 10.00, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, ul. Al. Wczasów 4.

  1. W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 maja 2018 roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Ruciane-Nida i okażą komisji przetargowej dowód wpłaty wadium do dnia 04 maja 2018 r. włącznie (pokój nr 22 w tut. UMiG).
  2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia przedmiotu. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od podpisania umowy sprzedaży.
  3. Sprzedaż przedmiotu przetargu podlega opodatkowaniu według stawki 23% podatku VAT. Cena nabycia ustalona w drodze licytacji wraz z należnym podatkiem VAT podlega zapłacie jednorazowo przynamniej jeden dzień przed terminem zawarcia umowy. Termin spisania umowy przeniesienia własności przedmiotu przetargu wyznaczony zostanie najpóźniej w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia przetargu.
  4. Wielokrotność wpłaconego wadium podanego powyżej przez uczestnika przetargu oznaczała będzie wzięcie udziału w przetargu na zakup danej ilości pojemników.
  5. Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej bip.ruciane-nida.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem – Nidzie..
  6. Bliższych informacji można zasięgnąć w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida ul. Al. Wczasów 4,  pokój nr 22, tel. 0/87/4254440, fax  0/87/4254456.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: piątek, 13 kwi 2018 14:05
Data opublikowania: piątek, 13 kwi 2018 14:15
Data przejścia do archiwum: piątek, 11 maj 2018 07:51
Opublikował(a): Piotr Jankiewicz
Zaakceptował(a): Piotr Jankiewicz
Artykuł był czytany: 863 razy