BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
sporządzony zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity - Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 30.11.2004 roku )

1.nr geod. 80/1, pow. 1.445 m2,
poł.Ruciane-Nida ul. Dworcowa,
Działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
cena 43.390,00 zł
KW 13031
2.nr geod. 115/23, pow.101m2,
poł.Ruciane-Nida ul. Dworcowa
Działka przeznaczona pod handel i gastronomię
cena 51.400,00 zł
KW 13032
3.nr geod. 161/6,pow. 1.419 m2,
poł.Gałkowo
Działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
cena 22.460,00 zł
KW 12661


1.Powyższe działki przeznaczone są do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, w wykonaniu uchwał Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie, na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

2.Przetarg ustny nieograniczony ustala nabywcę i cenę sprzedaży działek. Nabywca uiszcza cenę sprzedaży, przed spisaniem umowy notarialnej. Umowa notarialna sporządzona zostanie na koszt nabywcy w Kancelarii Notarialnej w Piszu.

3.Do ceny sprzedaży zostanie doliczony 22% podatek VAT oraz koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży.

4. Przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony po okresie wywieszenia niniejszego wykazu na tablicy ogłoszeń.

5.Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie tut. Urzędu tj. od dnia 10.04.2007 roku do dnia 02.05.2007 roku a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.Data powstania: piątek, 6 kwi 2007 12:36
Data opublikowania: wtorek, 10 kwi 2007 12:23
Data przejścia do archiwum: piątek, 4 maj 2007 10:25
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 2272 razy