BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

 

 1. Opis nieruchomości – teren pod podwórko.
 2. Położenie nieruchomości – Śwignajno.
 3. Numer działki – cz. 96/4.
 4. Numer KW – KW 10955.
 5. Powierzchnia nieruchomości do wydzierżawienia – 204 m2.
 6. Czynsz dzierżawny ustalono w wysokości 0,35 zł/m2 + VAT rocznie.
 7. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres 3 lat.
 8. Ww. nieruchomość nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego.      
 9. Pierwszy czynsz dzierżawny płatny będzie w ciągu 1-go miesiąca od dnia zawarcia umowy dzierżawy, a za lata następne obowiązywania umowy do 31 marca.
 10. Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższania stawki czynszu dzierżawnego.
 11. O każdej zmianie stawki czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający obowiązany jest powiadomić dzierżawcę do 15 marca roku kalendarzowego, w którym zmiana następuje.
 12. Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń od dnia 04 maja 2018 r. do dnia 25 maja 2018 r.
Data powstania: piątek, 4 maj 2018 11:33
Data opublikowania: piątek, 4 maj 2018 13:47
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 28 maj 2018 09:35
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 486 razy