BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

NA OPERATORA KONKURSU NA MIKRODOTACJE W RAMACH REGRANTINGU NA REALIZACJĘ W 2018 ROKU ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY RUCIANE-NIDA

Niniejszym informuję, iż w odpowiedzi na ogłoszony otwarty konkurs ofert na wybór Operatora Konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu na realizację w 2018 roku zadań publicznych Gminy Ruciane-Nida wpłynęły jedna oferta - Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży tytuł zadania: Zadziałaj Lokalnie 2018.Na realizację zadania publicznego w roku 2018 przyznano dotację Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Młodzieży w Rucianem-Nidzie w wysokości 7 000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych).

 

Konkurs przeprowadzono na podstawie Zarządzenia Nr 18/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 5 kwietnia 2018 r.Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida

/-/ Piotr Ryszard Feliński

 

Data powstania: piątek, 11 maj 2018 14:33
Data opublikowania: piątek, 11 maj 2018 14:35
Data przejścia do archiwum: środa, 30 maj 2018 11:59
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 701 razy