BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

IGK.6730.48.2018

Ruciane-Nida, dn. 11 czerwca 2018 r.

           

 

IGK.6730.48.2018

 

 

      ZAWIADOMIENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

 

                Burmistrz  Miasta i Gminy Ruciane-Nida działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. 2017 r.,  poz. 1257 oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017 r., poz. 1073) zawiadamia  o wszczęciu postępowania administracyjnego polegającego na budowie linii kablowej i napowietrznej niskiego napięcia nN-0,4 kV, złącz kablowo-pomiarowych nN-0,4 kV. Inwestycja realizowana będzie  działkach o nr geodezyjnym 2177/2, 33/29, 33/28, 33/31, 33/15, 33/48, 33/39, 33/40, obręb Iznota, gmina Ruciane-Nida.  Inwestorem jest PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie 20-340, ul. Garbarska 21a, w imieniu którego działa pełnomocnik Mirosław Rutkowski, Biuro Projektów Elektrycznych „EL-PRIMA”, ul. Utrata 2C/28, 16-400 Suwałki.

 

               Jednocześnie informuje, że na podstawie art. 10 § 1 K.P.A. strony mogą  się wypowiedzieć oraz zgłosić ewentualne żądania lub zastrzeżenia w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, pok. nr 1 w godzinach pracy ww. Organu oraz stosownie do art. 37 § 1 K.P.A. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia

 

 

Otrzymują :

 

  1. Wnioskodawca,
  2. strony postępowania w drodze obwieszczenia,
  3. strony postępowania wg. wykazu geodezyjnego,
  4. a/a.

 

 

 Sporządziła:

  1. M.K

 

Data powstania: środa, 13 cze 2018 07:39
Data opublikowania: środa, 13 cze 2018 07:46
Data przejścia do archiwum: wtorek, 24 lip 2018 08:05
Opublikował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Zaakceptował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Artykuł był czytany: 701 razy