BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

PRZETARG NIEOGRANICZONY - roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej 172502N ul. Akacjowa w miejscowości Ruciane-Nida

 

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida informuje, że w dniu 18 czerwca 2018 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 574472-N-2018 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu pn. „Przebudowa drogi gminnej 172502N ul. Akacjowa w miejscowości Ruciane-Nida”. Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Termin składania ofert – 03 lipca 2018 r. godz. 09:30.

Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1127) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej, która dostępna jest w formie papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida, pokoju nr 21

Data powstania: poniedziałek, 18 cze 2018 08:51
Data opublikowania: poniedziałek, 18 cze 2018 11:32
Data przejścia do archiwum: środa, 1 sie 2018 09:51
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 856 razy