BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

OGK.6730.48.2018

Ruciane-Nida, dn. 18 czerwca 2018 r.

 

 

      

   OBWIESZCZENIE

                       

 Nasz znak:

IGK.6730.48.2018

 

 

                             Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida informuje, że projekt decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej i napowietrznej niskiego napięcia nN-0,4 kV, złącz kablowo-pomiarowych nN-0,4 kV, realizowanej na części działki 2177/2, 33/29, 33/28, 33/31, 33/15, 33/48, 33/39, 33/40, obręb Iznota, gmina Ruciane-Nida, którego inwestorem jest PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie 20-340,ul. Grabarska 21a, w imieniu którego działa pełnomocnik Mirosław Rutkowski, Biuro Projektów elektronicznych „EL-PRIMA”, ul. Utrata 2C/28,16-400 Suwałki, został wysłany na uzgodnienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych w Białymstoku, Starosty Powiatowego w Piszu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządcy Gospodarski Wodnej w Białymstoku.

 

Data powstania: środa, 20 cze 2018 14:53
Data opublikowania: środa, 20 cze 2018 14:55
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 30 lip 2018 21:29
Opublikował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Zaakceptował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Artykuł był czytany: 703 razy