BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 121  z późn. zm.).

 1. Położenie nieruchomości gruntowej: obręb geodezyjny Ruciane - Nida, Gmina Ruciane - Nida
 2. Oznaczona numerem geodezyjnym: 86/13
 3. Powierzchnia: 968 m2
 4. Przedmiotem sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego jest nieruchomość gruntowa zabudowana, oznaczona nr geodezyjnym 86/13, o pow. 968 m2, położona w obrębie geodezyjnym Ruciane - Nida, gm. Ruciane - Nida, stanowiąca własność Gminy Ruciane-Nida, przeznaczona do sprzedaży bezprzetargowej w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Ruciane - Nida nr LIII/440/2018 z dnia 28 marca 2018 r.
 5. Sprzedaż w/w nieruchomości odbywa się na rzecz użytkownika wieczystego.
 6. Nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na obszarze opisanym 4P - tereny produkcji, składów, magazynów.
 7. Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej KW OL1P/00043208/5
 8. Wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego przedmiotowej nieruchomości wynosi

                        - prawo własności:  55 505, 00 zł

                        - prawo użytkowania wieczystego: 35 179,00 zł

                        - cena sprzedaży: 20 326,00 zł

 1. Cena sprzedaży wyniesie 25 000,98 zł, ponieważ zawiera podatek VAT w wysokości 23% tj. 4674.98 zł.
 2. Nabywca ponosi koszt  przygotowania dokumentacji do sprzedaży oraz koszt spisania umowy notarialnej.
 3. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.
 4. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia 22.06.2018 r. do 13.07.2018 r.

 

Data powstania: piątek, 22 cze 2018 08:39
Data opublikowania: piątek, 22 cze 2018 08:45
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 16 lip 2018 09:14
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 562 razy