BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                                                                                                                                                       Ruciane-Nida, dn. 26 czerwca 2018 r.

 

IGK.6730.112.2017

 

 

 

Strony postępowania

  1. wykazu geodezyjnego

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA

 

 

            Stosownie do dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r, poz. 1257) Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida zawiadamia strony o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym oraz wniesienia uwag przed wydaniem decyzji w postępowaniu dotyczącym ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na części działki o nr 35/20, położonej w obrębie geodezyjnym 13-Wejsuny, gmina Ruciane-Nida, w terminie 7 dni od  dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. 


 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Wnioskodawca
  2. Strony postępowania wg wykazu geodezyjnego

   w formie obwieszczenia

  1. a/a

 

 

Data powstania: wtorek, 26 cze 2018 12:46
Data opublikowania: wtorek, 26 cze 2018 12:47
Data przejścia do archiwum: czwartek, 5 lip 2018 09:52
Opublikował(a): Julita Małż
Zaakceptował(a): Julita Małż
Artykuł był czytany: 647 razy