BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zasady szacowania szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi obowiązujące w 2018 r.

Olsztyn, 21 lutego 2018 r.

 

Zasady szacowania szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi obowiązujące w 2018 r.

 

I. Zadanie rolnika w przypadku szkody spowodowanej niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi

1. Producent rolny, w gospodarstwie którego, wystąpiły szkody spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi składa do właściwego terytorialnie urzędu gminy, wniosek ( na opracowanym przez Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki formularzu), możliwie w terminie do 10 dni od dnia wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego ( ustalenie ww. terminu podyktowane zostało względami organizacyjnymi, tak aby w przypadku wystąpienia niekorzystnego zjawiska o szerokim zasięgu, np. suszy, komisje mogły oszacować szkody w terminie).

 

Uwaga: wzór wniosku dostępny jest w gminie lub na stronie internetowej Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w zakładce Obsługa Interesanta >> Co i gdzie załatwić >> Ochrona środowiska - Ochrona przyrody - Rolnictwo >> Rolnictwo.

W przypadku posiadania gruntów w kilku gminach województwa, producent rolny zgłasza szkody tylko w 1 gminie, tj. w tej w której znajduje się siedziba gospodarstwa. Ponadto, jeżeli rolnik posiada grunty i uprawy, w których wystąpiły szkody także w innych województwach, to wówczas składa też wniosek o oszacowanie szkód w gminie położonej w innym województwie. W takim przypadku, rolnik przedkłada niezwłocznie protokół z innego województwa celem sporządzenia protokołu zbiorczego przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na położenie największej części gospodarstwa.

Rolnik we wniosku do gminy wyszczególnia wszystkie uprawy, nawet te w których nie wystąpiły szkody i położone we wszystkich gminach województwa warmińsko- mazurskiego, jak też w gminach położonych na terenie innych województw.

Powierzchnia upraw we wniosku powinna być zgodna z pow. upraw w gospodarstwie, podaną we wniosku o dopłaty bezpośrednie, skierowanym do Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

Ważne: Kopia wniosku o dopłaty stanowi integralną część wniosku rolnika do gminy. W przypadku gdy rolnik nie złożył jeszcze w danym roku wniosku do Biura Powiatowego ARiMR, a zgłasza szkody spowodowane, np. ujemnymi skutkami przezimowania, wówczas dołącza kopię wniosku o dopłaty za rok ubiegły.

 

Jeżeli producent prowadzi również produkcję zwierzęcą wymienia we wniosku także zwierzęta utrzymywane w gospodarstwie.

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 27 cze 2018 07:32
Data opublikowania: środa, 27 cze 2018 07:34
Data przejścia do archiwum: środa, 28 lis 2018 00:02
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 965 razy