BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Realizacja dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Ruciane-Nida do szkół specjalnych oraz ośrodka rewalidacyjno – edukacyjno – wychowawczego wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020

 

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida informuje, że w dniu 16 lipca 2018 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 589407-N-2018 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na realizację dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Ruciane-Nida do szkół specjalnych oraz ośrodka rewalidacyjno – edukacyjno – wychowawczego wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020  Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Termin składania ofert –  24 lipca 2018 r. godz. 09:30.

Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1127) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej, która dostępna jest w formie papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida, pokoju nr 21.

Data powstania: poniedziałek, 16 lip 2018 10:37
Data opublikowania: poniedziałek, 16 lip 2018 11:24
Data przejścia do archiwum: piątek, 24 sie 2018 08:28
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jerzy Waszkiewicz
Artykuł był czytany: 851 razy