BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Remont drogi gminnej nr 172013N relacji Karwica – granica gminy (Hejdyk)

 

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida informuje, że w dniu 24 lipca 2018 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 593936-N-2018 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu pn. „Remont drogi gminnej nr 172013N relacji Karwica – granica gminy (Hejdyk)”. Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Termin składania ofert – 08 sierpnia 2018 r. godz. 09:30.

Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1127) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej, która dostępna jest w formie papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida, pokoju nr 2.

Data powstania: wtorek, 24 lip 2018 08:06
Data opublikowania: wtorek, 24 lip 2018 14:10
Data przejścia do archiwum: wtorek, 4 wrz 2018 11:15
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jerzy Waszkiewicz
Artykuł był czytany: 823 razy