BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

IGK.6730.158.2017                                                                                                                            Ruciane-Nida, 27 lipca 2018 r.

 

 

P O S T A N O W I E N I E

 

            Na postawie art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2017 r., poz. 1257/, po analizie zaistniałych faktów  w postępowaniu dotyczącym ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie, przebudowie, nadbudowie i zmianie sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na poddasze użytkowe w  budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce ewidencyjnej o nr 329, położonej w obrębie geodezyjnym Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida – obszar miejski,

 

postanawiam

 

wznowić postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej rozbudowie, przebudowie, nadbudowie i zmianie sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na poddasze użytkowe w  budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce ewidencyjnej o nr 329, położonej w obrębie geodezyjnym Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida – obszar miejski, zawieszone z uwagi na śmierć jednej ze stron.

 

u z a s a d n i e n i e

 

            Wnioskodawcy państwo Jadwiga i Janusz Niski wnieśli o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie, przebudowie, nadbudowie i zmianie sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na poddasze użytkowe w  budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce ewidencyjnej o nr 329, położonej w obrębie geodezyjnym Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida – obszar miejski.   

            W toku postępowania Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida w dniu 08 stycznia 2018 r. zgodnie z art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. zawiesił postępowanie z uwagi na śmierć jednej ze stron.

 

 

 

P o u c z e n i e

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Wnioskodawca
  2. strony postępowania
  3. a/a

 

Sporządziła:
Julita Małż

Tel. 87 42 54 451

Data powstania: piątek, 27 lip 2018 09:38
Data opublikowania: piątek, 27 lip 2018 09:41
Data przejścia do archiwum: wtorek, 7 sie 2018 11:04
Opublikował(a): Julita Małż
Zaakceptował(a): Julita Małż
Artykuł był czytany: 624 razy