BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

IGK.6730.66.2018

Ruciane-Nida, dn. 02 sierpnia 2018 r.

        

IGK.6730.66.2018

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

 

                        Burmistrz  Miasta i Gminy Ruciane-Nida działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r.,  poz. 1257 oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku   o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017 r., poz. 1073) zawiadamia    o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wiaty do celów rekreacyjno-sportowych oraz oświatowych na działce 85, obręb geodezyjny 13-Wejsuny, gmina Ruciane-Nida-obszar wiejski, którego Inwestorem  jest Gmina Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida.  Jednocześnie informuje, że na podstawie art. 10 § 1 K.P.A. strony mogą  się wypowiedzieć oraz zgłosić ewentualne żądania lub zastrzeżenia w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, pok. nr 1 w godzinach pracy ww. Organu oraz stosownie do art. 37 § 1 K.P.A. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia

 

 

Otrzymują :

 

      1. Wnioskodawca,

      2. strony postępowania w drodze obwieszczenia,

      3.  strony postępowania wg. wykazu geodezyjnego,

      4.   a/a

 

 

 

     

 

 

 

Data powstania: piątek, 3 sie 2018 11:48
Data opublikowania: piątek, 3 sie 2018 11:52
Data przejścia do archiwum: wtorek, 27 lis 2018 23:59
Opublikował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Zaakceptował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Artykuł był czytany: 699 razy